Magnus Skogsberg Tear

 

Mångsysslare med två ben i många världar.
Några av dom världarna är scenen, filmens och musikens.
Utbildad på Calle Flygares Teaterskola på 80 talet.
Senare medverkande i diverse TV-serier, drama- och musikproduktioner.
Ambassadör för Suicide Zero och suicidprevention.
 

 

Mångsysslare med två ben i många världar.
Några av dom världarna är scenen,
filmens och musikens.
Utbildad på Calle Flygares
Teaterskola på 80 talet.
Senare medverkande i diverse TV-serier,
drama- och musikproductioner.
Ambassadör för Suicide Zero
och suicidprevention.